четвъртък, 7 ноември 2013 г.

Полша се присъедини към Локарнското споразумение - Poland joined the Locarno Agreement

WIPO информира за присъединяването на Полша към Локарнското споразумение относно международната класификация за промишлените дизайни.
Споразумението влиза в сила за страната от 22.01.2014г.

English version

WIPO informed for the Poland's accession to the Locarno Agreement concerning the International Classification for Industrial Designs. 
This Agreement shall enter into force for the country 22.01.2014.