вторник, 12 ноември 2013 г.

Гърция се присъедини към TM View - Greece joined TM View

Marques Class 46 съобщава за присъединяването на Гърция към общата база данни за търговски марки TM View. Това стана след сериозно закъснение. 
С присъединяването си Гърция добавя нови 250 хиляди национални марки към общата база данни.
Възможността за предварителни проучвания за национални марки в Гърция е важно особено за страни, като България, които имат сериозен търговски оборот с Гърция.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 reports about the accession of Greece to the common Trademark database TM View. This came after a significant delay. 
By this joining Greece added new 250,000 national marks to the common database. 
A possibility of preliminary searching for national trademarks in Greece is particularly important for countries like Bulgaria, which have a significant trade turnover with Greece. 
More information can be found here.