петък, 8 ноември 2013 г.

"Westfälischer Knochenschinken" или "домът на шунката", вече регистрирано, като географско означение в Европа - "Westfälischer Knochenschinken" or "the home of ham" is already registered as a geographical indication in Europe

Европейската комисия публикува решението си № 1085/2013 за регистрация "Westfälischer Knochenschinken", като географско означение в Европа.
"Westfälischer Knochenschinken" е вид шунка произвеждана в областта Вестфалия, Германия.
Според спецификацията на продукта, той е бил известен още от римски времена, когато римляните са го ценели и внасяли в Италия.
С времето славата на този вид шунка станала толкова голяма, че хората започнали да наричат Вестфалия "домът на шунката".

English version

The European Commission published its decision №1085/2013 for registration of "Westfälischer Knochenschinken" as a geographical indication in Europe. 
"Westfälischer Knochenschinken" kind of ham is produced in Westphalia, Germany.
According to the product specification, it has been known since Roman times, when the Romans prized it and imported into Italy.
Over time, the glory of this type of ham became so great that people started to calling Westphalia " the home of ham."