четвъртък, 19 декември 2013 г.

Електронно заявяване на промишлени дизайни в България - E-filling of industrial designs in Bulgaria

Новина от Патентно ведомство: 

Имаме удоволствието да Ви информираме, че Патентно ведомство на Република България е едно от първите ведомства, които ще внедрят пилотно модула за електронно заявяване на промишлени дизайни, разработен с подкрепата на Фонда за сътрудничество на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM). Модулът е достъпен за тестване на Интернет адрес https://efilingds.bpo.bg. За тестови цели можете да използвате потребителско име test.user1 и парола Valencia9.
За всякакви въпроси или констатирани проблеми, моля пишете ни на електронен адрес efilingds@bpo.bg.
Модулът ще бъде внедрен в реална експлоатация в петък, 20.12.2013г. Считано от 09:00 часа сутринта на тази дата, електронно подадените заявки за регистрация на промишлени дизайни ще се приемат за валидни заявки.

English version
   
News from the Bulgarian Patent Office :
We are pleased to inform you that the Patent Office of the Republic of Bulgaria is one of the first institutions to implement a pilot module for the electronic filing of designs developed with the support of the Fund for Cooperation of the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM). The module is available for testing Internet address https://efilingds.bpo.bg. For testing purposes you can use the username and password test.user1 Valencia9.For any questions or problems found , please contact us by e-mail efilingds@bpo.bg.The module will be implemented in a real operation on Friday 20.12.2013g . As of 9:00 am on that date, electronic application for registration of designs will be accepted as valid requests.