петък, 20 декември 2013 г.

Русия се присъедини към TM View - Russian Federation joins TM View

Руското патентно ведомство ( ROSPATENT) се присъедини към глобалната база данни за търговски марки TM View. По този начин към базата бяха добавени нови 426 000 руски национални марки.
По този начин държавите в които може да бъде осъществене търсене на търговски марки станаха 34.

English version

The Russian Patent Office (ROSPATENT) has joined the global trademark database TM View. Thus the base were added new 426,000 Russian national marks.
By this way the countries in which a trademark search can be done began 34.