четвъртък, 16 януари 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Възход на патентите за водни технологии. За повече информация тук. 

2.  В Германия стриймингът сам по-себе не представлява нарушение на авторските права. За повече информация тук. 

3.   Шерлок Холмс в центъра на юридически диспут.  За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

1. Rise of patents for water technologies. For more information here.

2. Streaming itself does not constitute copyright infringement in Germany. For more information here.

 3. Sherlock Holmes in the center of the legal dispute. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.