петък, 10 януари 2014 г.

OHIM обновява ръководството си относно регистрация на марки и дизайни в Европа - OHIM updates its guidance regarding the registration of trademarks and designs in Europe

OHIM оповести новината за обновяването на своето ръководство относно практиката на ведомството в областта на регистрацията на търговски марки и промишлени дизайни. Обновеното ръководство ще бъде в две основни части, като Work Package 1 ще влезе в сила 01.02.2014 и ще бъде преведено на всички езици на държавите членки на ЕС.
Work Package 2 ще влезе в сила 01.08.2014.
Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM has announced the news about an update to its Guidance on the practice of registration of trademarks and industrial designs. The updated Guidance will be in two parts, the Work Package 1 enters into force 01.02.2014 and will be translated into all languages ​​of the EU Member States.
Work Package 2 takes effect on 8/1/2014.
More information can be found here.