четвъртък, 9 януари 2014 г.

САЩ се присъедини към TM View - U.S. joins TM View

Американското патентно ведомство ( USPTO) се присъедини към общата база данни за търговски марки TM View. По този начин към базата данни бяха добавени нови близо 7 милиона марки.
По този начин общият брой на държавите в TM View стана 34, а общият брой на марки до които базата данни предоставя достъп стана над 20 милиона.

English version

The U.S. Patent Office (USPTO) has joined the common database for trademarks TM View. Thus to the database were added near new 7 million marks .By this way, the total number of states in TM View became 34 and the total number of marks to which the database provides access became more than 20 million .