петък, 7 февруари 2014 г.

Промени в Закона за авторското право и сродните му права в България - Amendments to the Law on copyright and related rights in Bulgaria

Народното събрание на Р.България публикува проект на промени в Закона за авторското право и сродните му права, чиято цел е намаляване на административната тежест. 
Текстът на проекта може да откриете тук.

English version
  
The Bulgarian Parliament has published a draft of amendments to the Law on Copyright and Related Rights, which aims to reduce the administrative burden. The text of the project can be found here.