вторник, 25 февруари 2014 г.

Приложение на Закона за авторските и сродни права в България

Министерство на културата на Р.България проведе дискусия относно приложението на Закона за авторското право и сродните му права.
Някои от основните заключения в следствие на дискусията са:

Съветът по защита на интелектуалната собственост ще възстанови своята дейност още в началото на м. март 2014 г., съобщи зам.-министърът на културата Васил Василев.
Той ще се събира на всеки три месеца с участието на представители на различни ведомства, неправителствени, творчески и бизнес организации. В рамките на Съвета по защита на интелектуалната собственост ще могат да бъдат обсъждани и всички бъдещи евентуални промени на нормативни документи в сферата на авторското право.
В изказването си Георги Дамянов - директор на Дирекция "Авторско право и сродни права” в Министерство на културата, отбеляза, че България може да бъде глобена с над 800 000 евро, ако не въведе до 27 март 2014 г. Директивата на ЕС за увеличаване на срока /от 50 на 70 години/ на защита на авторските права и правата на музикалните изпълнители и продуцентите на звукозаписи. Въпросната промяна трябваше да бъде направена още преди м. ноември 2013 г.
Г. Дамянов посочи още, че ратифицирането на Пекинския договор няма да доведе до някакви съществени промени в българския Закон за авторското право и сродните му права, а ще бъдат въведени само три - четири текста, които, образно казано, няма да имат фатални последици нито за ползвателите, нито за правоимащите.  
Повече информация може да откриете тук.