вторник, 11 февруари 2014 г.

Нова система за електроно заявяване на дизайни в Бенелюкс - New system for electronic filing of designs in Benelux

Патентното ведомство на Бенелюкс въведе електронно подаване на заявки за регистрация на промишлени дизайни. Новата система е разработена с помоща на Cooperation Fund на OHIM.
Процедурата по заявяване на дизайни е представена в няколко прости и лесни за преминаване стъпки.
Друга държава която използва същата система за заявяване на дизайни е България.
информация OHIM.

English version

The Patent Office Benelux has introduced an electronic filing of applications for registration of industrial designs. The new system was developed with the help of the OHIM's Cooperation Fund.
The procedure for filling of designs is presented in a few simple and easy steps to pass.
Other country using the same system for filling of designs is Bulgaria.
information OHIM.