четвъртък, 13 февруари 2014 г.

Статистика от OHIM за марки и дизайни през месец декември 2013 - Statistics from OHIM on trademark and design during December 2013

OHIM публикува статистика за заявените и регистрирани марки и дизайни на Общността за месец декември 2013. Данните са както следва:

English version

OHIM has published statistics regarding Community trademark and industrial design applications and registrations for the month of December 2013. The data are as follows: