петък, 21 февруари 2014 г.

Зимните олимпийски игри и патентите - Winter Olympics and patents

Neil Wilkof публикува интересна статия за IP Kat, която съдържа информация за някои интересни патенти касаещи спортовете от зимните олимпийски игри.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Neil Wilkof has published an interesting article in the IP Kat, which containing some interesting information on patents related to the sports of the Winter Olympics.
More information can be found here.