вторник, 11 март 2014 г.

Немска компания завежда съдебно дело срещу Google - German company filed a lawsuit against Google

Photo Flickr
Немската компания Art+Com заведе съдебно дело срещу Google относно online услугата Google Earth.
Art+Com обвинява Google в нарушаване на патент ’550 US притежаван от компанията, касаещ метод и устройство за картинно представяне на данни, свързани с космоса.
Делото е заведено на 20 февруари в Делалаер, САЩ.
Според немската компания Google използва технология, която силно прилича на притежаваната от тях, която е разработена десет години по-рано и съответно патентована.
Повече информация тук.
информация на WIPR.

English version

The German company Art + Com filed a lawsuit against Google concerning the online service Google Earth.
Art + Com accuses Google of violating patent '550 US - owned by the company and covering
a method and device for pictorial representation of space-related data.
The lawsuit was filed on 20 February in
Delaware, USA.
According to the German company Google is using a technology which is quite similar to that one possessed by them, which was developed ten years earlier.
More information here.
information WIPR.