сряда, 5 март 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Конференция „Креативният дизайн – ключ към устойчивото развитие“, 3 март 2014 г., Париж. За повече информация тук. 

2.  Как да се използват символите (R), (TM) или (C). За повече информация тук. 

3. Европейската комисия настоява за интернационализация на съществуващата интернет инфраструктура. За повече информация тук. 

English version

1. A conference "Creative design - the key to sustainable development", March 3, 2014 in Paris. For more information here.

2. How to use (R), (TM) or (C) symbols? For more information here.

3. The European Commission calls for internationalization of the existing Internet infrastructure. For more information here.