четвъртък, 20 март 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Заявките за патенти в ЕПВ достигат исторически нов връх. За повече информация тук.

2. Лондонският върховен съд постанови доставчици на интернет да блокират четири пиратски сайта. За повече информация тук. 

3. Италия започва кампания под мотото „Защита на интелектуалната собственост – нека Вашите идеи растат“. За повече информация тук.  

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.

English version

 1. Patent applications at the EPO reach new historic peak. For more information here.

 2. London's High Court ordered ISPs to block four pirate site. For more information here.

3. Italy launched a campaign under the slogan "Protection of intellectual property - let your ideas to grow." For more information here.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.