сряда, 19 март 2014 г.

САЩ и Китай са лидери при патентните заявки по PCT системата - U.S. and China are leaders in patent applications under PCT system

WIPO публикува доклад относно заявените и регистрирани патенти по PCT системата през 2013 година.
Общият брой на заявките за патенти е бил 205 300, което представлява ръст от 5,1% в сравнение с 2012 година.
В класацията по държави лидер е САЩ с 57 239 заявки за патенти, следвана от Китай.
Сред компаниите заявители лидер е Panasonic с 2,881 заявки, на второ място е китайската компания ZTE Corporation с 2,309 заявки.
Сред образователните институции заявители на патенти на първо място е Университета на Калифорния с 398 заявки, следван от Massachusetts Institute of Technology с 217 заявки.
Повече информация може за откриете тук.

English version

WIPO published a report on applied and registered patents under PCT system in 2013.
 The total number of patent applications was 205,300, which represent an increase of 5.1%  compare with 2012 .In the ranking of countries, the U.S. is a leader with 57,239 patent applications, followed by China .Among the companies Panasonic is a leader with 2,881 applications, the second place is for the Chinese company ZTE Corporation with 2,309applications .Among educational institutions applicants for patents, the first place is for the University of California with 398 applications, followed by Massachusetts Institute of Technology with 217 queries.More information about found here.