петък, 14 март 2014 г.

Тувалу подписа Спогодбата за създаването на Световната организация за интелектуална собственост - Tuvalu signed the Convention establishing the World Intellectual Property Organization

WIPO съобщава за присъединяването на Република Тувалу към Спогодбата за създаването на Световната организация за интелектуална собственост. Спогодбата влиза в сила от 04.06.2014 година.

English version

WIPO reports about the accession of Republic of Tuvalu to the Agreement establishing the World Intellectual Property Organization. This Convention enters into force for the country on 06.04.2014.