събота, 26 април 2014 г.

26 април - Световния ден на интелектуалната собственост - 26 April - World Intellectual Property Day

Честит световен ден на интелектуалната собственост.
На 26 април 2012 г. Световната организация за интелектуална собственост - СОИС, отбелязва Световния  ден на интелектуалната собственост. Повече информация тук.

English version

Happy World Intellectual Property Day.  
On April 26, 2012 World Intellectual Property Organization - WIPO celebrates World Intellectual Property Day. More information here.