четвъртък, 24 април 2014 г.

Франция и Малта се присъединиха към Design View - France and Malta joined the Design View database

OHIM съобщава за присъединяването на базите данни за дизайни на Франция и Малта към общата база данни Design View. По този начин се предоставя достъп до над 700 000 френски дизайна и около 1500 малтийски дизайна.
Общият брой присъединили се държави вече е 15, а общият брой достъпни дизайни вече е приблизително 2 милиона.

English version

OHIM has reported about accession of France and Malta's  designs databases to the common database Design View. This provides access to over 700 000 French designs and about 1,500 Maltese designs. The total number of joined countries is now 15, and the total number of available designs is now approximately 2 million.