сряда, 30 април 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Патентните тролове: приятел или враг? За повече информация тук. 

2.  Патентна перспектива на алтернативни инвестиционни пазари. За повече информация тук.

3. Десет въпроса за управлението на интернет. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук.  

English version

 1. Patent Trolls: friend or foe? For more information here.

 2. Patent prospective to alternative investment markets. For more information here.

 3. Ten questions on Internet governance. For more information here.

 Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.