четвъртък, 8 май 2014 г.

Нови такси за регистрация на марки и дизайни в Египет - New fees for registration of trademarks and designs in Egypt

Afro-IP съобщава за въвеждането на нови такси за регистрация на търговски марки и промишлени дизайни в Египет. Повече информация може да откриете тук.

English version

Afro-IP reports about the introduction of new fees for registration of trademarks and designs in Egypt. More information can be found here.