вторник, 20 май 2014 г.

Нови възможности на Глобалната база данни за търговски марки - New opportunities of Global brand database

WIPO съобщи за въвеждането на нова функция на Global trademark database, а именно възможността за търсене на марки по образен елемент.
Новата функция предоставя възможност и за комбинирано търсене чрез класовете на Виенската класификация.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO announced the introduction of the new feature of the Global brand database, namely the ability to search for brands by image.
The new feature provides also an opportunity for combined search through the classes of the Vienna classification.
More information can be found here.