вторник, 27 май 2014 г.

Статистика от OHIM - месец март 2014 - Statistics from OHIM - March 2014

OHIM публикува статистика за заявените и регистрирани Европейски марки и дизайни. Данните са както следва:


English version

OHIM published statistics about applications and registration for European trademarks and designs. The data is as follows: