вторник, 13 май 2014 г.

Южна Корея се присъедини към Хагската спогодба - South Korea joined the Hague Agreement

WIPO съобщава за присъединяването на Южна Корея към Женевския акт на Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни. Присъединяването е направено с няколко декларации. Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO reports about accession of South Korea to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs. The accession was made under several declarations. More information can be found here.