четвъртък, 8 май 2014 г.

Франсис Гъри е избран за втори мандат, като директор на WIPO - Francis Gurry was elected for a second term as Director of the WIPO

WIPO съобщава новината за избирането на Франсис Гъри за Главен директор на WIPO за втори мандат, който ще влезе в сила от 01.10.2014.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO reports the news about the election of Francis Gurry Director as a WIPO's General Director for the second term, which will enter into force on 01.10.2014.
More information can be found here.