четвъртък, 12 юни 2014 г.

Налична интелектуална собственост при сделки и нови проекти - “Background IPR” in transactions and new projects

IP Draughts публикува интересна статия за уреждането на правата за ползване на налична интелектуална собственост в договори касаещи общи проекти.
Наличната интелектуална собственост е цялата интелектуална собственост, която съществува в началото на сделката или проекта. Тя включва патенти, дизайни, марки, ноу-хау, търговски тайни, домейни и тн.
Споразуменията за използване на подобна интелектуална собственост трябва да бъдат внимателно изготвени и да се предвидят точните клаузи с цел избягване на спорове. Повече информация може да откриете тук.

English version

IP Draughts published an interesting article about the settlement of  “Background IPR” in  different greements concerning joint projects.“Background IPR” represent all available intellectual property that exists at the beginning of the deal or project. It includes patents, designs, trademarks, know-how, trade secrets, domain names and so on.Agreements for the use of such intellectual property should be carefully prepared and including proper clauses in order to avoid disputes. More information can be found here.