петък, 13 юни 2014 г.

Европейското и китайското патентни ведомство представиха нова услуга Global Dossier - European and Chinese Patent Offices introduced a new service called Global Dossier

Европейското патентно ведомство информира за постигнато споразумение с Патентното ведомство на Китай на създаването на нова услуга наречена Global Dossier. Тя представлява база данни която съдържа ивформация с досиетата на фамилии от патентни заявки подадени в различни офиси по света.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The European Patent Office informed about reaching an agreement with the Patent Office of China for launching for families of patent applications filed in various offices around the world. More information can be found here.