понеделник, 9 юни 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Датчаните гласуваха с „да“ на референдум за присъединяване към Единния патентен съд.
За повече информация тук.

2. Гигантите във финансовия сектор също харесват патентите. За повече информация тук.

3. Европейският съд нарежда на Google да уважава потребителското право „да бъдеш забравен“. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1. Danes voted 'yes' in a referendum on joining the Unified Patent Court. For more information here.

2. Giants in the financial sector also like patents. For more information here.
 
3. The European Court ordered Google to respect the user right "to be forgotten." For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.