сряда, 18 юни 2014 г.

Кратки IP новини от Бълргария и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1.  Македония се присъедини към Договора от Найроби за закрила на олимпийския символ. За повече информация тук.

2.  С началото на световното първенство, брандовете са обзети от футболна треска. За повече информация тук.

3. Toshiba подава заявка за патент върху метод за е-чекиране. За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1. Macedonia joined the Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic symbol. For more information here.

2. With the start of the World Cup, brands are obsessed with football fever. For more information here.

3. Toshiba applies for a patent on a method for e-check. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.