четвъртък, 5 юни 2014 г.

Словакия подписа Договорът от Пекин - Slovakia signed the Beijing Treaty

WIPO съобщава за присъединяването на Словакия към Договорът от Пекин за аудио-визуалните изпълнения. Страната е направила декларация по чл.11 параграф 2 от договора, според която установява условия за упражняване на правото на справедливо възнаграждение.
Повече информация може да откриете тук.

English version

WIPO reports about Slovakia's accession to the Beijing  Treaty on audiovisual performances. The country has made a declaration under Article 11 paragraph 2 of the Treaty, which establishes the conditions for exercising the right to equitable remuneration.  
More information can be found here.