понеделник, 30 юни 2014 г.

Перални машини и дизайн в Индия - Washing machines and design in India

Marques Class 46 съобщава за интересно съдебно решение в Индия. То касае спор между Whirlpool of India Ltd v Videocon Industries Ltd.
Върховният съд в Бомбай забранява на Videocon Industries Ltd.  да използва дизайн на пералня машина, сходен на такъв ползван от Whirlpool.
Особеното в случая е че Videocon Industries е притежател на регистриран дизайн за въпросната пералня.
Повече информация може да откриете тук.

English version

Marques Class 46 reports about an interesting judgment in India. It concerns a dispute between Whirlpool of India Ltd v Videocon Industries Ltd.
Bombay High Court bans Videocon Industries Ltd. to use the design of washing machine similar to one used by Whirlpool.
The peculiar thing is that Videocon Industries is the owner of a registered design for that washing machine.
More information can be found here.