вторник, 8 юли 2014 г.

Япония се присъедини към Локарнската класификация - Japan joined the Locarno Classification

Marques Class 46 съобщава за новина на WIPO за присъединяването на Япония към Локарнската класификация за регистрация на промишлени дизайни. Класификацията влиза в сила за страната от 24.09.2014г.

English version

Marques Class 46 reports about news from WIPO regarding the accession of Japan to Locarno classification for registration of industrial designs. Classification shall enter into force for the country 24.09.2014.