вторник, 29 юли 2014 г.

Нов закон за търговските марки в Албания - New Trademark Law in Albania

Marques Class 46 съобщава новината за въвеждането на ново законодателство касаещо търговските марки в Албания. То влиза в сила от 10.07.2014г. 
Промените в законодателството касаят въвеждането на възможността за регистрация на колективни и сертификативни марки. Освен това има промяна и относно процедурата по разглеждане на заявки за марки на абсолютни основания.

English version

Marques Class 46 reports about the introduction of new legislation concerning trademarks in Albania. It shall enter into force on 10.07.2014g.  
The changes in legislation concern the possibility of registration of collective and certification trademarks. Furthermore, there is a change and the procedure for examination of trademark applications on absolute grounds.