вторник, 5 август 2014 г.

Съдебно дело за инициалите на Кристиано Роналдо в САЩ - Lawsuit for the initials of Cristiano Ronaldo in the U.S.

JBS Textile Group, производител на дрехи носещи марката CR7, иска от американския гражданин Christopher Renzi да се откаже от притежаваната от него марка CR7 в САЩ.
Причината за тези претенции се крият в факта, че JBS Textile Group притежават правото да използват марка CR7, което е съкращение от Cristiano Ronaldo и неговия номер.
Christopher Renzi твърди, че неговата марка CR7 е съкращение от неговите имена и дата на раждане, освен това той използва марката реално на пазара в САЩ по-ранно. Както знаем регистрацията на марки в Америка е обвързано с изискването за използване.
Тепърва предстой развитие по казуса.
информация на WIPR.

English version

JBS Textile Group, producer of clothing with the brand CR7, wants from U.S. citizen Christopher Renzi to give up possession of it CR7 mark in the USA.
The reason for these claims lie in the fact that JBS Textile Group have the right to use the brand CR7, which stands for Cristiano Ronaldo and his number.
Christopher Renzi argued that its mark CR7 is an abbreviation of his name and date of birth and he had used its brand earlier in US. As we know trademark registration in America is bound to its real use.
Yet development in the case.
information WIPR.