понеделник, 11 август 2014 г.

Статистика от OHIM - месец юни 2014 - Statistics from OHIM - June 2014

OHIM публикува статистика за заявените и регистрирани европейски марки и дизайни за месец юни. Данните са както следва:English version

OHIM published statistics regarding filled and registered Community Trade Marks and Designs for June. The data are as follows: