сряда, 24 септември 2014 г.

Интелектуална собственост и данъци - практиката по света - Intellectual property and tax - practices around the world

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие заедно с Г-20 публикува доклад касаещ практиките по използване на обекти на интелектуалната собственост за данъчни цели в различните държави.
Както е известно законодателствата в някои държави позволяват използването на интелектуалната собственост за намаляване на данъците плащани от компаниите.
Спорът е до каква степен това трябва да се прави и имали ясно основа на която да се стъпи при определяне на данъчните облекчения.
Повече информация може да откриете тук.
Самият доклад може да откриете тук.

English version

OECD and G-20 published a report concerning the different practice for using intellectual property for tax purposes.
As it is known already, some jurisdictions around the world allow the using of intellectual property for tax relief.
The main issue is what is the basis for these practices and which of them are good.
More information here.
The report itself can be found here.