сряда, 10 септември 2014 г.

Кратки IP новини от България и света - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Патентите са само началото. За повече информация тук. 

2. Disney съди DJ  заради прилика с Мики Маус. За повече информация тук. 

3.  ЕК регистрира българския деликатес "Роле Трапезица". За повече информация тук.

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1. Patents are only the beginning. For more information here.

2. Disney sues a DJ because of a resemblance with Mickey Mouse. For more information here.

3. European Commission gave registration for Bulgarian delicacy Role Trapezitsa. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.