четвъртък, 18 септември 2014 г.

IP оценка и пазар - IP valuation and market

IP Finance съобщава за нов доклад ( IP Markets and Enabling Information Ecosystems) на Патентното ведомство на Великобритания, касаещ оценката на нематериални активи и интелектуална собственост. Доклада е изготвен от Golant Media Ventures (GMV).
Докладът изледва начините по които интелектуалната собственост да стане по-лесна за търгуване и оценка, изследвайки ключовите характеристики на пазара на нематериални активи.
Повече информация може да откриете тук.

English version

IP Finance informs about a new report called IP Markets and Enabling Information Ecosystems, published by UK Intellectual property office and prepared by Golant Media Ventures (GMV). 
This report observes the way by which intellectual property and intangible assets could become more easily traded and financed taking into account the key characteristics of the IP market.
More information here.