сряда, 17 септември 2014 г.

Нов двоен електронен подпис от OHIM - New double electronic signature from OHIM

OHIM съобщава за новъведената опция за така наречения двоен електронен подпис при подаване на документация във връзка с опозиции.
В случай на нужда от продължаване на cooling off периода, замръзяване на опозицията и тн. се изисква подписано искане от двете страни в производството. Към момента това искане трябваше да се подпише на хартия и да се изпрати сканирано на OHIM.
С новата възможност страните помаг да удостоверят своето съгласие чрез новата система за електронно подписване.
Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM reports about the introduction of new double signature in case of submitting of documentation for oppositions.
All procedures regarding extension of cooling-off period, suspension of the proceedings and so on, require signatures from both parties on paper. With the new system this signature will be ( if both parties wish that) electronic one which will safe time and efforts.
For more information here.