петък, 10 октомври 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1.  Великобритания: Влиза в сила законът, позволяващ копиране за лична употреба  на MP3, CD, DVD и предавания, излъчвани на живо. За повече информация тук. 

2.  Заслужава ли марката Alibaba първично публично предлагане от 25 млрд долара? За повече информация тук.

3.    Три стъпки за закрила на интелектуалната собственост на САЩ. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1 UK: Effective law allows copying for personal use on MP3, CD, DVD and streaming. For more information here.

 2. Is Alibaba brand's IPO deserves 25 billion dollars? For more information here.

3 Three steps to protect intellectual property in the United States. For more information here.

 Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.