понеделник, 24 ноември 2014 г.

Едновременно присъствие на марки в Перу - Coexisting of trademarks in Peru

IP Tango съобщава за интересен казус от Перу. Nissan Motor заявява национална марка NP300 в Перу за клас 12.
General Motors притежава по-ранна перуанска марка N300 за същия клас.
Патентното ведомство на страната отказва регистрацията на марката на Nissan поради възможност от объркване с по-ранната марка за идентични стоки.
Nissan обжалва с довода, че множество марки съдържащи цифри са били регистрирани за стоките от клас 12. Освен това компанията предоставя подписано споразумение с General Motors за едновременно съществуване на марките на пазара.
Патентното ведомство обаче отказва отново регистрацията. Независимо от предоставеното споразумение, ведомството счита, че е възможно потребителите да бъдат заблудени при наличието на двете марки едновременно на пазара за едни и същи стоки.

English version

IP Tango reports about an interesting case in Peru. Nissan Motor filed an application for trademark NP300 for Class 12.
General Motors is an owner of an earlier mark N300 for the same Class.
The Peruvian Patent Office refused to register aforementioned mark because of possible confusion between them taking into account the identical goods.
Nissan appealed against this decision pointed out that there are so many registered marks with numbers in this Class. Further more, Nissan gave a coexisting agreement with General Motors about the marks.
The Office upheld its decision continued to asserted that there is a risk for consumer confusion.