четвъртък, 20 ноември 2014 г.

Елетронно подаване на заявки за марки и дизайни в Словения - E-filing of trademarks and designs in SloveniaOHIM съобщава за възможността за електронно подаване на заявки за търговски марки и дизайни в Словения. Новата система е разработена, като следствие от Cooperation Fund на OHIM.
Повече информация можеда откриете тук.

English version

OHIM reports about launching of new system for e-filing of trademarks and designs in Slovenia. This happens because of the OHIM's Cooperation Fund.
More information can be found here.