сряда, 5 ноември 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Заявки за европейски марки ще бъдат обработвани само след заплащане на съответната такса. За повече информация тук.

2.  Патентните тролове не са най-голямата бариера пред иновациите. За повече информация тук. 

3. Новият алгоритъм на Google за намаляване на пиратството в интернет е ефективенЗа повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

 1. Applications for Community trademarks will be examined only after paid fees. More information here.

2. The Patent Trolls are not the bigger obstacle to the innovation.For more information here.

3. The new Google's algorithm for reducing internet piracy is effective. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.