сряда, 12 ноември 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. Нови електронни услуги на Патентно ведомство на Република България. За повече информация тук. 

2.  Когато животът зависи от трансфера на технологии…За повече информация тук. 

3.  Турция: Върховният съд е постановил, че  хостинг доставчици носят отговорност за нарушаване на търговски марки  във връзка с онлайн продажби на фалшиви стоки. За повече информация тук.  


Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук


English version

1. New electronic services by the Patent Office of the Republic Bulgaria. For more information here.

2. When life depends on technology transfer ... For more information here.

3. Turkey: The Supreme Court has ruled that hosting providers is liable for trademark violations in connection with the online sales of counterfeit goods. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.