петък, 21 ноември 2014 г.

Кратки IP новини от България и чужбина - Brief IP news from Bulgaria and abroad

1. МУЗИКАУТОР и Google Play Music сключиха споразумение. За повече информация тук. 

2. Disney получи патент за търсачка, която филтрира нелегалните източници на авторско съдържание. За повече информация тук.

3. Четирите най-известни случая в областта на правата по интелектуална собственост. За повече информация тук. 

Информация на Центъра по Интелектуална собственост към УНСС. Повече информация може да откриете тук

English version

1. MUSICAUTOR and Google Play Music signed an agreement. For more information here.

2. Disney received a patent for a search engine that filters out illegal sources of copyrighted content. For more information here.

3. The four most famous cases in the field of intellectual property rights. For more information here.

Information from Intellectual Property Center at the UNWE. More information can be found here.