четвъртък, 6 ноември 2014 г.

Нови електронни услуги от Патентно ведомство - New e-services by the Patent Office of Bulgaria

Патентно ведомство на Р.България оповести официално разширяването на електронните услуги, които предлага във връзка с регистрация на търговски марки на територията на страната.
Новите услуги касаят възможност за електронно:

- подновяване регистрацията на търговскимарки;
- промяна на име и адрес на притежател на марки;
- прехвърляне на права върху марки;
- вписване на лицензия за търговски марки;
- подаване на опозиции срещу регистрация на марки;
- подаване на възражения срещу регистрация на марки;
- заличаване регистрация на марки;
- отмяна регистрация на марки;

Новите услуги са валидни от 03.11.2014г.
Повече информация може да откриете тук.

English version

The Patent Office of the Republic of Bulgaria announced officially its new e-services regarding registration of trademark in Bulgaria.
These new e-service refer to:

- Renewal of trademarks;
- Change of owner's name/address;
- Transfer of trademarks;
- License agreement;
- Opposition;
- Objection;
- Invalidity of a trademark;
- Revocation of a trademark;

The new services are valid since 03.11.2014.
For more information here.