понеделник, 3 ноември 2014 г.

Промени в OHIM - Changes in OHIM

OHIM съобщава новина за промяна в начина на разглеждане на заявки за марки на Общността.
Според  промените заявките за марки ще бъдат разглеждани от ведомството единствено след заплащане на таксите. Без платени такси заявките няма да бъдат разглеждани. OHIM прави тази промяна в начина си на работа с оглед повишаване на ефективността в работата на експертизата.
Друг нов момент в работата на OHIM е възможността за бърза публикация на заявка за европейска марка ( Fast Track processing of trade mark applications). Изискванията за това са в заявката да се посочени стоките и услугите от списък одобрен от OHIM, както и таксите да са платени веднага след подаване на заявката.
Промените влизат в сила от 24.10.2014г.
Повече информация може да откриете тук.

English version

OHIM reports about some changes in its proceeding on applications for Community trademarks. According to the changes all applications will be examined only if the relevant fees are paid. OHIM makes this change to improve its efficacy.
Another change is the introduction of so called Fast Track processing of trade mark applications, which will allow applications to be published faster if some conditions are met, namely: all fees to be paid and specified goods and services to be taken from the approved by OHIM list.
These changes enters into force on 24.10.2014.
More information here.