понеделник, 10 ноември 2014 г.

Регистрация на преведени думи, като европейски марки - Registraion of translation of words as European marks

Европейският съд излезе с решение по дело  T-515/12. То касае опит за регистрация на европейска марка THE ENGLISH CUT. Срещу тази марка е подадена опозиция на основата на по-ранна испанска марка EL CORTE INGLES в класове 25 и 35.
OHIM отхвърля опозицията. Макар марките да касаят идентични  исходни стоки, те са напълно различни във визуално и фонетично отношение.
В смислово отношение по-късната марка е точен превод на испанската марка. Според ведомството обаче това създава само слабо наличие на сходство, пароди факта, че познаването на английския език е слабо в Испания ( потвърдено и от съдебни решение по делата “House of donuts” and “Zipcar”).
Съдът потвърждава това решение.

English version

The European court ruled in Case T-515/12. It refers an attempt for registration of an European trademark THE ENGLISH CUT. Against this mark was filled an opposition on the base of an earlier Spanish mark EL CORTE INGLES in Classes 25 and 35.
OHIM dismissed the opposition. Although both trademarks refer to identical and similar goods, they are completely different from visual and aural point of view. There is weak similarity regarding conceptional perspective because the later mark is English translation of the earlier mark. According to the Office this is not enough to create confusion because of the low knowledge of English by the Spanish consumer ( as per well-established case-law “House of donuts” and “Zipcar”).
The Court upheld this decision.
information Marques Class 46.