четвъртък, 27 ноември 2014 г.

Валенсия се сблъска с Батман - Valencia encounter Batman

Marques Class 46 съобщава за интересен казус относно заявка за европейска марка от страна на футболен клуб Валенсия.
Клубът е заявил следната фигуративна марка в класове 16, 25, 28, 35, 38, 41:
Срещу тази марка е подадена опозиция от страна на DC Comics, притежател на различни марки и авторски права касаещи елементи от образа на супер героя Batman.
Казусът е интересен поради ред причини.
Футболен клуб Валенсия е създаден през 1919 година и използва прилеп в своято лого.
Героят на Batman е създаден много по-късно. В случая обаче Валенсия не притежават марка, която да не включва и думата Валенсия.

English version

Marques Class 46 reports about an interesting case in which Football club Valencia filed an application for the following figurative European mark in Classes 16, 25, 28, 35, 38, 41:

Against this mark was filed an opposition by DC Comics which is owner of various marks and copyrights over Batman image.
This case is  fascinating for different reasons.
The Club is launched in 1919 and has been using a bat in its logo.
The Batman superhero is created long after the Club but in this case Valencia doesn't possess marks consist only of a bat image.